งานเสวนาวิชาการ เรื่อง "บทสะท้อนวิกฤตการณ์ตุรกีในสายตานักวิชาการไทย"
29 Jul, 2016

ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "บทสะท้อนวิกฤตการณ์ตุรกีในสายตานักวิชาการไทย" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารรัฐศาสตร์ 1 ชั้น 4 ห้องประชุมนักบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง